-

Δοκιμασμένες λύσεις για τη σύνδεση Εκπαίδευσης και Απασχόλησης – αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων

* Επιδιώκεται η ανάλψη πρωτοβουλιών από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για σύγχρονες και αποτελεσματικές υπηρεσίες στους φοιτητές και τους νέους, με συμβουλευτική, αναζήτηση εργασίας, συμπληρωματική κατάρτιση και ανάπτυξη επιχειρηματικότητας.

* Εισαγωγή μεθόδων διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών διαμεσολάβησης, πιστοποίησης διαδικασιών και προσόντων.